Electrolux och dammsugarna 2015-01-28

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka05/db15jan28.htm
 

Över hela världen är namnet Electrolux och dammsugare intimt förknippat med varandra. Samma sak på Filippinerna som i Sverige. På wikipedia läser vi: ”Den första elektriska dammsugaren uppfanns år 1868 i USA. Den var stor, klumpig, svår att använda och inte till för hemmet. Utvecklingen gick dock framåt och omkring sekelskiftet 1900 började användbara apparater komma ut på marknaden, inte minst i USA. En svensk, Eberhardt Seger, presenterade en mindre lätthanterligare dammsugare för hemanvändning under tidigt 1900-tal. År 1912 började dammsugare serietillverkas och strax därefter erhölls ett svenskt patent på dammsugare av företaget AB Lux, som senare blev Electrolux. De första serietillverkade dammsugarna vägde 14 kg”

 

Om Electrolux säger wikipedia ” Aktiebolaget Electrolux är världens största tillverkare av vitvaror. Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux är också ägare av flera andra varumärken i samma bransch som till exempel Elektro-Helios, Zanussi, AEG och Volta. Electrolux bildades 1919 genom en sammanslagning av företagen Elektromekaniska AB, grundat 1910, och AB Lux, grundat 1901. Sammanslagningen genomfördes av dammsugarproducenten Axel Wenner-Gren”.

 

Den första lätthanterliga dammsugaren konstruerades av en svensk och svenskar blev ledande i världen på att producera dammsugare genom Electrolux. Snyggt jobbat, dammsugaren har betytt mycket för att underlätta arbetet i hemmet.

 

Idag produceras robotdammsugare som tycks bli allt mera populära. Den från Electrolux kallas ”trilobit”.

 

 
 
 

Kommentera här: