Isbjörnarnas födointag 2015-02-06

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka06/db15feb06.htm
 

Har tidigare skrivit om att isbjörnarna äter upp sig rejält under den arktiska våren, april – juni. Nu har jag i en artikel på bloggen ”Polar Bear Science” fått en uppgift på hur stor del av årets födointag som äger rum under våren. Se http://polarbearscience.com/2015/02/09/polar-bears-out-on-the-sea-ice-eat-few-seals-in-summer-and-early-fall/

 

Upp till två tredjedelar av årets föda konsumeras under våren i form av sälungar.

 

De äter lite under resten av året vilket är samma sak som under tidigare decennier. Mycket svårare att fånga sälar under sommar och höst då sälarna har många fler ställen att gå upp till ytan och andas. Detta visades redan på 70-talet.

 

Nyfödda sälar tillbringar ju sina första dagar på isen. Hur lång tid varierar från 5 dagar upp till sex veckor beroende på arten. Vissa sälar har den kortaste digivningsperioden av alla däggdjur. De sälungar som tillbringar längst tid på isen har vitast päls.

 

 

Harp seal and pup, from 2013 press release, photo by Rune Dietz. Diar modern 10 till 12 dagar.

 

Ny beräkning av isbjörnar i Kara Havet norr om Ryssland har offentliggjorts, ca 3200 isbjörnar tycks det finnas här. Det är första gången man har gjort en mera noggrann beräkning av isbjörnarna och det visade sig finnas mer isbjörnar än vad man förväntade sig i denna population. Det behöver göras fler beräkningar som denna för att man ska få en klar bild av hur många isbjörnar det finns i de 19 populationerna runt Arktis. Det kanske finns mer än de 20 -25000 isbjörnar som man sagt under flera år.

 

 

Kommentera här: