Min uppsägning 2015-08-24

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka35/db15jun24.htm
 

Säger upp mitt arbete som lärare i Vara kommun i protest mot tjänstemännens skolutredning om att slå samman Vara kommuns högstadieskolor.

I senaste numret av tidningen Fokus presenteras deras senaste stora utredning ”Här Är Det Bäst Att Bo”. En jämförelse mellan alla kommuner i Sverige. Deras variabler är: kommun att vara ung/äldre i, bäst för familj/med arbete och vissa andra fundamentala variabler som skola. När man granskar listan upptäcker man att Vara kommun har rasat nästan 20 platser nedåt sedan förra gången. Från plats 177 till 194 medan som jämförelse Grästorp har klättrat upp från plats 202 till164. Detta trots diverse EU-pris till Vara kommun som brukar tillkännages på de elektroniska tavlorna längs E20, pris som ingen vanlig människa har hört talas om.

Med den föreslagna skolutredningen kommer Vara kommun troligtvis att rasa ännu mer i denna ranking. Föräldrar vill nämligen hellre ha sina små barn i mindre skolor där barnen inte lika lätt blir bara en i mängden, där lärarrotationen är mindre och tryggheten större. Vara kommun har ett antal småorter som också vill leva och där skolan är betydelsefull för orten och där människor på orten föredrar att ha nära till skolans lägre stadier.

 

Utredningen talar om bättre kompetensförsörjning i större skolor, alltså fler lärare med legitimation. Utredningen presenterar dock inte någon utredning av lärarkompetensen i kommunens nuvarande grundskolor vilket är lite uppseendeväckande. Har efter min tid på Lagmansgymnasiet delat min tid mellan Alléskolan och Nästegårdskolan och har upptäckt vissa skillnader i kompetensförsörjningen. När jag fick ta över en 9:a i NO på Allé fick jag höra att ena handens fingrar inte räckte till för räkna upp alla lärare de haft i NO, jobbigt tycker eleverna. Blev också glatt överraskad av att möta en av mina tidigare duktiga studenter från Lagman som vikarierande lärare, och i slutet av innevarande termin så dök ännu en av mina duktiga studenter upp som vikarie på skolan. En annan trevlig bekantskap jag fick göra var med en pensionerad 70-årig lärare som fick rycka in och vikariera under större delen av detta läsår. Sådana förmågor har vi ännu inte behövt använda på Nästegård. En annan erfarenhet jag gjorde var att lärarna på Allé verkade vara mer stressade av arbetsbördan och själv upplever jag situationen på Nästegårdsskolan som mindre tålamodsprövande.

 

Många av lärarna på Nästegårdsskolan pendlar in till Kvänum, från exempelvis Lidköping. Skulle högstadiet flyttas till Vara har de förklarat för mig att de inte kommer att flytta med. De kommer att göra som jag, söka nytt arbete. Idag är det lättare än någonsin att få nytt arbete för kompetenta lärare. Själv har jag fyllt 65 men tänker arbeta två år till. Fick nytt arbete på dagen med kortare pendlingstid och högre lön då jag fattade beslutet att inte längre vara kvar i Vara som jag tidigare hade tänkt tills det är dags med det eviga sommarlovet.

Ställde mig själv frågan varför jag ska vara lojal med Vara kommun som har problem med att lyssna på sina invånare och sin personal? Upplevde samma sak när kommunen skulle börja banta Lagmansgymnasiet i förtid. Kommunen anlitade en konsult som personalen fick visa hur man räknade på behörighet men ändå valde man att lyssna mer på honom än på personalen. Siffrorna från skolverket som han inte kände till visade att Lagmansgymnasiet inte var så dåligt som han försökte framställa.

Hur skulle det bli med kompetensförsörjningen på en större Alléskola?

Blir det fler pensionärer som får rycka in för att upprätthålla undervisningen i vissa ämnen, blir det fler duktiga Lagmansstudenter som kommer in som vikarierande lärare? Är rädd för att denna skolutredning om den blir verklighet kommer att motverka sitt syfte, nämligen en sämre kompetensförsörjning. Redan nu har flera duktiga lärare lämnat Alléskolan och även kunnat höja sina löner med några tusen kronor.

Min rekommendation till kommunens tjänstemän men även till politikerna är att de ska lyssna mer till sin personal och till sina väljare.

Med detta vill jag tacka för min tid som lärare i Vara kommun.

 

Rutger Staaf

 

Var det många som läste det jag skrev?

Ja, det fick jag veta från olika håll. Insändarna i NLT läses av många människor. Fick mycket beröm för min reaktion av föräldrar i Kvänum. Mina kollegor i Kvänum tyckte det var tråkigt att jag valde at sluta men tyckte det var bra att jag sa ifrån. Vissa kollegor på Alléskolan var sura på mig för att jag beskrev problemen som det var.

Kommer det att bli någonting av kommunens pusslande. Just nu blir det ingenting. Flera av de ledande personerna som drivit denna förändring finns nu inte kvar. Kommundirektören har fått sparken och är polisanmäld, skolchefen har bytt jobb. Skönt att dessa två är borta från kommunen. Det främsta underliggande skälet för den förändring man ville göra var att spara pengar på kort sikt. På längre sikt förlorar kommunen på detta.

 

 

Kommentera här: