Amazonas 2014-11-19

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka47/db14nov19.htm
 

Hur stort är Amazonas?  5- 7 miljoner kvadrat km http://green.wikia.com/wiki/Amazon_rainforest, men detta innefattar inte bara Brasilien.

 

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/16461/hutyra.pdf?sequence=2  säger om Amazonas följande

 

 
 
 

Hittills har det huggits ned ca 650 000 kvadrat km. Mellan 10 -15 %. Flera sidor anger 17 -20 % vilket verka något i största laget. Men det som inte så många sidor anger är att av den nedhuggna arealen så återbeskogas 30-40 %, en annan källa säger 20 % se http://www.aber.ac.uk/en/iges/research-groups/earth-observation-laboratory/research/tropical-forest-regeneration/ Det senare betyder att knappt 10 % av forna Amazonas inte har någon skog idag

 

 Den nedhuggna skogsmarken blir bete för köttdjur. Se nedanstående diagram.

 

 

Kommentera här: