Grönlandsexpeditionen 2014-12-09

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka50/db14dec09.htm
 

Vi läser vidare på siten http://www.ub.gu.se/portaler/polarportalen/historik/exp5/ ”Expeditionens vetenskapliga deltagare var förutom Nordenskiöld, Alfred Gabriel Nathorst (1850-1921), geolog och botanist, Johan August Berlin (1851-1910), läkare, botanist, Carl Wilhelm Forsstrand (1854-1928), journalist och zoolog, Gustaf Kolthoff (1845-1913), zoolog, Axel Hamberg (1863-1933), hydrograf, geolog samt Otto Kjellström (1855-1913), kartograf och fotograf. Till expeditionen knöts även två samer, Anders Rossa och Lars Tuorda, för att tjänstgöra som experter på släd- och skidutrustning.

 

Den 23 maj 1883 lämnade man Göteborg, och expeditionsfartyg var det från 1868 års expedition bekanta postångfartyget Sofia, som på det här viset fick göra en ny resa till polarområdena. Man anlände till Grönland den 17 juni och något senare, den 4 juli, inledde Nordenskiöld sitt försök att tränga in över inlandsisen för att på det här viset få kännedom om Grönlands inre. Med nio man och slädar trängde man på 17 dagar elva mil in över isen innan man beslöt att vända om. I det läget bad Nordenskiöld de två medföljande samerna, vilka var utmärkta skidåkare, att tränga ytterligare något österut för att rapportera om isläget. De återvände efter 57 timmar utan att ha sett något spår av land i det inre av isöknen.”

 
Under färden fick de passera isälvar på inlandsisen, issjöar som rann till isälvar vilka störtade sig ner i isbrunnar. Temperaturen varierade mellan +2 och +8 grader i skuggan, i solen var det upp till +20 grader. De nådde 11 mil in i landet och över 1000 meter högt. En enastående prestation. Nedan finns ett diagram över sommartemperaturerna vid Grönlandskuster.
 
 
 

År 2012 är inte med. Södra Grönlands väst och östkust. Diagrammet hämtat från http://klimat.wordpress.com/2006/page/3/

 

Mer om deras färd följer  19 december.

Kommentera här: