Grönland igen 2014-12-02

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka49/db14dec02.htm
 
 
 
 

En enorm uppgång under 1900-talets början se blå linje. Hur är det då med de andra årstiderna? Se nästa diagram. Vi lägger märke till att sommartemperaturen inte har ändrat sig så mycket. De andra årstidernas temperaturuppgång under första halvan av 1900-talet är imponerande. Inte undra på att det stod mycket om detta i tidningarna på den tiden, fast det är för det mesta bortglömt.

 

 
Temperaturkurvorna ovan är hämtade från. http://bprc.osu.edu/~jbox/pubs/Box_et_al_2009_J_Climate.pdf
 
 

Temperaturen går lite upp och ned som detta diagram visar.

 

 

 

 

 

Kommentera här: