Bli en positiv miljöfaktor 2014-12-15

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka51/db14dec15.htm
 

1. Spara bärande träd, rönnbär osv, kanske plantera sådana, spara sälgar vilka är mycket viktiga för humlor och andra insekter. Spara boträd, träd där hackspettar byggt bo. Spara träd som är lätta att bygg bo i.

 

2. Göra fågelholkar och fågelbord.

 

3. Bygga fladdermusholkar.

 

4. Plantera blommor som fjärilar och humlor gillar, och som dessutom är vackra att se på, en liten äng i trädgården.

 

5. Lägga ut gödselhögar i naturen, bra för snokar.

 

6. Göra stenpartier i trädgården, varma stenar på våren gillas av ödlor osv.

 

7. Låta lövhögar vara kvar i trädgården i någon hörna, blir övervintringsplatser för igelkottar.

 

8. Under en vinter med mycket snö mata rådjur.

 

9. Hjälpa till med att sköta en slåtteräng, viktigt för vilda blommor.

 

10. Röja bort onödiga buskar i beteshagar så att dessa bevaras.

 

11. Skapa dammar, våtmarker.

 

12. Om du har åkermark spara på oregelbundenheter som åkerholmar för det är orienteringsmärken för humlor.

 

13. Hålla koll på katterna.

 

14. Vid skogsbruk spara lövträd vid röjning.

 

 

 

Kommentera här: