Nedisningen i Sibirien 2012-10-04

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2012/vecka40/db12okt04.htm
 
Under det som kallas LGM  (last glacier maximum) var det stora isar över norra Europa och Amerika. Isen var troligen störst över Nordamerika. Hur långt isen sträckte sig åt Asien till finns det vissa delade meningar om. Jämför de två följande bilderna.
 

Bildkälla http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=367499&page=2

Det är skillnad på hur långt isen sträckte sig i Barents Hav och hur långt ned i Sibirien.
 
 
 

Det vi kan se på båda kartorna är att kontinentalsockeln norr om Asien inte tycks vara nedisad. Här var det då tundraområden och arktisk stäpp. Där det är kallt är det inte samma nedbrytning vilket ger upphov till myrar bland annat. På kontinentalsockeln bör det alltså finnas mycket organiska rester som vid en begränsad nedbrytning bör avge metan. Vi får återkomma mer till detta.

 

Nedan finns en karta till som bättre än den första visar havsdjupet.
 

Kommentarer:

1 Christer Brodén:

Hej! Hittade rätt på din blogg igår och skall försöka titta lite mer på den. Just nu har jag en fråga om den blågula kartan ovan av nedisningen i norr.

Den anger, att Norra Ishavet inte var bottenfruset. Jag har på annat håll sett uppgiften att kontinentalsockeln där har spår av räfflor efter glaciären.

Argument för varför det skulle ha varit bottenfruset har jag presenterat i min egen blogg, där jag har bl.a. behov av att förklara de av marinbiologen Rachel Carssons (författaren till Tyst Vår) påpekade observationer från 50-talet.

Jag försöker också förklara arkeologen Marija Gimbutas teorier, att vi uppfunnit och glömt bort skrivkonsten långt innan vi uppfann den senast.

Då tidiga kulturer helst skapas vid kuster, är kontinentalsocklarna intressanta. Jag behöver sänkta hav och klimatkatastrofer med stora civilisationsdränkande översvämningar.

Om du läser mitt senaste inlägg ("Arkimedes princip och ...") ser du, att jag undrar över vad allt av isen nedtryckt berg tog vägen.

Sjönk havet med hundra meter, bör enligt Arkimedes ca 13 miljoner kubikkilometer berg ha flutit iväg från kontinenterna ut mot de havsbottnar, som inte längre fick vattnets hjälp att trycka ned de plastiska bergen en bit ned.

Om Ångermanland trycktes ned 900 meter, så bör väl åsarna mellan Skottland och Island kunna ha höjt sig (de finns 550 meter ned), liksom bottnen från Norge till Spetsbergen.

Att Golfströmmen under istiden vände i höjd med Island och gick söderut fick jag lära mig i skolan, men då förklarades istidens slut med att den valde att gå längre norrut. Vad fick den att välja? Jag är förbryllad.

Kommentera här: