Stigande havsnivåer 2012-02-24

En elev, Adam, berättade för mig igår att i den skola som han tidigare har gått i visade man Al Gores film om klimatförändringarna. Man blev ju ”skiträdd och man trodde att det skulle bli sådana översvämningar om typ fem år” sa han. Ja man får ju intrycket av att alla dessa översvämningar som filmen visar snart ska komma och nu säger Rockström att havsytan höjs allt snabbare. Hur vet han det? Han hänvisar till NOAA.  Jag tycker att även de som talar om dessa snabba klimatförändringar behöver synas och att det inte bara är Carl Bildt som behöver ifrågasättas.

På Lagmansnatursida.se finns det ett antal klimatlänkar så att man själv ska kunna kontrollera vad personer säger om klimatet och nu tror jag att det är dags att lägga till en länk till som jag blivit uppmärksammad på.

ESA, European Space Agency har en satellit som mäter havsnivån med och på deras hemsida kan man själv se resultatet av deras mätningar. http://www.aviso.oceanobs.com/en/news/ocean-indicators/mean-sea-level/products-images/index.html

Mätningar av havsnivån görs nu mha radar på Envisat, en 8 ton tung satellit på 800 km höjd, den största civila satelliten som finns just nu med 10 olika instrument, exklusive kameror, för att läsa av jorden. Ett av dessa instrument sänder 1800 radarpulser per sekund mot jorden och registrerar dess "eko". Dessa mätningar har gjorts sedan 2004. Det är ESA som är ansvarig för denna. Läs mer gärna mer om denna https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat

På den första länken kan du få ett diagram som det nedan som visar som väntat en stigande havsnivå, lutningen på den blå linjeninnebär en havsytehöjning på 0,452 mm/ år. Något mindre än de tre mm som andra organisationer säger att havsytan stiger varje år och som Rockström kanske pratar om. I detta diagram är det inte justerat för förändringarna i jordskorpans höjdläge.På nästa diagram lägger vi in jordskorpans höjdförändring. Vi får först upp denna sida se nedan. Glacial Isostatic Adjustment prickar vi in och även Seasonal signal Removed. Sedan kan du också se att det finns tre andra äldre satelliter att jämföra med Jason 1 och 2 plus Topex/Poseidon. Vi trycker på Download the image.Då får vi upp ett annat diagram som visar en högre havsytehöjning  0,983 mm/år ändå betydligt lägre än de omtalade 3 mm/år. 0,983 mm/år blir ca 10 cm på 100 år. Detta är enligt den fina ESA-satelliten den accelererande havsytehöjningen som Rockström pratar om. Det är ju tvärt om i verkligheten. Havsytehöjningen minskar den accelererar inte.Trycker du på reference får du upp den traditionella 3 mm höjningen. Trycker du på Multimission får du upp mätningarna från flera satelliter sammanställda vilket ger 2.81mm/år. De olika satelliterna har avlöst varandra. Själv tror jag Envisat är den bästa satelliten, den modernaste. Varför får vi då så olika värden? Jo det finns ju olika felmarginaler som du förstår. Denna satellit färdas fram över jorden på 800 km höjd och mäter den genomsnittliga havsnivån på mindre än en mm. Hur är detta möjligt och vad är felmarginalen?

I slutet av förra året hade denna satellit gjort 50 000 varv runt jorden med mätningar. Du kan även själv se var denna satellit befinner sig just nu.Klicka på https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat och sedan länken till höger ”Where is Envisat” . Du kan här se att satelliten är polär dvs att den cirkulerar runt jorden längs olika längdgradermen den passerar alltid polerna. Du kan sedan också vända blicken mot universum med ett klick och få följande bild. På bilden ser du inte bara stjärnor utan även två planeter Jupiter och Venus.Tjusig teknik eller hur?????

Men hur var det nu med felmarginalerna? Jag vet inte hur det är på Envisat men på den äldre Topex/poseidon, på 1300 km höjd, var det upp till 3 meter. Detta kan justeras ned till 2-3 cm mha kalibrering som sker mha fasta mätinstrument vid havskuster. Sedan räknar man ned det till mm.

En fantastisk teknik eller hur? Fast kanske med vissa små mätfel. Men säkert är det så att den senaste och modernaste satelliten Envisat ger den bästa mätningen!

 

 

 

Kommentera här: