Gnuernas populationsförändringar 2011-10-07Gnuerna som betar på grässlätterna i Serengeti är en mäktig syn. De började vandra i större skala på 1960-talet. Vad var det som låg bakom denna stora populationsökning?

Intressanta synpunkter hittar vi i en uppsats ”Managing for long term change in ecosystems: the example of the Serengeti”  S.A.R. Mduma &A.R.E Sinclair.

http://www2.gbif.org/ss4mduma.pdf

Vi lånar några diagram från deras uppsats.

 

 

En ökning från ca 250 000 till ca 1,5 miljoner. Något av en populationsexplosion.

Enligt dem var den främsta orsaken att boskapspesten försvann omkring 1960. En population av lejon jämfördes med gnuerna och då kan vi se att även lejonens antal var lägre vilket också var gynsamt för guerna. Lejonpopulationen ökade först i samma takt som gnuerna men sedan ökade de i två språng på 80-talet och 90-talet trots att gnuerna antal minskade något.

Främsta orsaken till begränsningen av gnuernas population var att gräset inte räckte till.I framtiden kan vi räkna med att det blir färre gnuer i Serengeti därför att betestrycket gör att det blir mindre gräs och därmed färre eldsvådor. Fler trädskott klarar då av att växa till och trädens antal ökar, se bildserien från 1980 till 2003. Populationen av elefanter är inte tillräckligt hög för att hålla tillbaka träden. Med fler träd minskar mängden gräs och det blir mindre bete till gnuerna. När träden ökar ökar också möjligheten för elefanterna att bli mer framträdande.

Kommentera här: