blåsfisken 2014-09-12

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka37/db14sep12.htm
 

Blåsfiskar ”Tetraodontidae”  är enligt  Wikipedia  det vetenskapliga namnet på en familj i ordningen blåsfiskartade fiskar..…Blåsfiskarna har fått sitt namn efter att de vid fara kan blåsa upp sig med vatten eller luft. Fisken ändrar då sin kroppsform från den normala till en mer klotformad, vilket skyddar den genom att göra den svårare att svälja för predatorer. Dessutom innehåller fiskarna toxinet tetrodotoxin, vilket är mycket giftigt för människor. Fisken har också flera andra namn som Fugu, globefish, swellfish och blowfish. 

I Japan är blåsfisk, fugu, en delikatess som dock bara får beredas professionellt av speciellt utbildade och examinerade kockar. Det mesta av giftet är koncentrerat till skinn och inre organ, framförallt levern, som enligt lag inte får säljas över huvud taget och som på restauranger hanteras som riskavfall. Giftet hämmar aktiviteten i muskler och nerver och leder till andningsförlamning, oftast med dödlig utgång”. Vidare sägs det ” Det finns över 100 arter av blåsfiskar och de förekommer främst i varma, tropiska eller subtropiska hav och speciellt vanliga är de vid korallrev, men några arter återfinns även i sötvatten och i bräckvatten. De är ovanliga i tempererade hav och finns inte i kalla vatten.”

Blåsfisken har fyra tänder som tillsammans ser ut som en näbb. Se bilden nedan.

 
 

Kanske såg den ut ungefär så här då den en gång levde.

 
 
 
 

Kommentera här: