Fladdermöss är viktiga! 2011-10-28

Igår skrev jag om fladdermöss som pollinerare mycket viktiga i tropikerna. Men det finns också insektsätande fladdermöss i tropikerna. Alla de svenska fladdermössen (19) arter) är insektsätare, vilket också de allra flesta fladdermöss är. En fladdermusindivid kan äta upp till 7 000 myggor per natt! En annan uppgift säger att de kan fånga 1000 myggor per timme. Jag undrar vad en lövsångare eller en svala äter under en dag. Har inte lyckats att hitta uppgifter om detta. Odlare av frukter och nötter har haft nytta av att sätta upp fladdermusholkar. Insektmängderna har minskat för dem.

Så om du besväras av mycket mygg på sommaren varför inte sätta upp en fladdermusholk. Naturhistoriska Riksmuseet har en ritning för en annan typ av holk se:
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/daggdjur/fladdermoss/fladdermusholkar.1037.html

Läs mer på Naturvårdsverkets sida http://www.naturvardsverket.se/fladdermus

2011-2012 ska bli det internationella fladdermusåret ”Year of the bat” http://www.yearofthebat.org/“When 1.5 million free-tailed bats began moving into crevices beneath the Congress Avenue Bridge in downtown Austin,(se bild ovan) Texas, health officials warned that they were rabid and dangerous, and local people wanted the bats eradicated. However, through the educational efforts of Bat Conservation International, fears were calmed, and in more than 30 years, not a single person has been harmed. The bats consume roughly 15 tons of insects nightly and attract 12 million tourist dollars each summer, clearly demonstrating the value of bats to our environment and economies. http://bankofnaturalcapital.com/2011/01/20/bats/

Själv har jag besökt en fladdermusgrotta på Filippinerna men det är fladdermöss som även flyger på ut dagarna. När man går i den får man akta sig så man inte får en skit i huvudet.

Kommentera här: